in Sociální obchodování

Kopírujte obchodní strategie

Kopírujte obchodní strategie Ačkoli obchodování s kopiemi zdá se, že spočívá v předávání obchodních rozhodnutí jiným obchodníkům, stále ponechává dostatek prostoru pro strategická rozhodnutí, pokud jde o výběr obchodníků, které chcete kopírovat, stanovení výše kapitálu, který má být přidělen každému…

Continue reading